Kurs operatora koparki jedno-naczyniowej

urs na operatora koparki jednonaczyniowej klasy III Wymagania dla osoby, która chce się zapisać na kurs kl. III:
  •  18 lat.

  • ukończona szkoła podstawowa.

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki.


Zapraszamy wszystkich chętnych rozpocząć pracę jako operator. Jest to zawód o dużych możliwościach zatrudnienia i zarobków.