Kurs operatora ładowarki jedno-naczyniowej

 Kurs na operatora ładowaki jedno-naczyniowej klasy III Wymagania dla osoby, która chce się zapisać na kurs kl. III:
  •  18 lat.

  • ukończona szkoła podstawowa.

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora ładowarki.


Zapraszamy wszystkich chętnych rozpocząć pracę jako operator. Jest to zawód o dużych możliwościach zatrudnienia i zarobków.