Kwalifikacja Wstępna

Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla kierowców, którzy prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10 września 2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10 września 2009r.

Kurs Kwalifikacji wstępnej można rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

Szkolenie w ramach Kwalifikacji Wstępnej umożliwia rozpoczęcie prawa jazdy kat. C od 18 roku życia!!!    
Zapraszamy na kurs Kwalifikacji Wstępnej do naszego ośrodka!