Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Kurs ten przeznaczony jest dla kierowców, którzy posiadają już uprawnienia kwalifikacji wstępnej w ramach jednego bloku programowego i chcą rozszerzyć swoje uprawniania o drugi z bloków.
Zapraszamy wszystkich chętnych do naszego ośrodka na kurs Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej